Skip to content

تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي

November 2, 2010

Kitaabkan waxaa alifay oo asalkiisa leh Imaam Muxyidiin Yaxya ibn Sharaf An-Nawawi. Imaamkan oo ahaa reer Dimishiq, dhintayna 676hj. Imaamku Kitaabka waxuu ula baxay “Taqriib wa Taysiir li Macrifati Sunanil Bashiir” . Waxuuna kasoo gaabiyay Kitaabkii Ibnu Salax ee ahaa Culuumul xadiith ama “Muqadimatu Ibnu Salax”. Hadaba waxaa kitaabka sharaxay oo ula baxay magacan aan Cinwaanka oga dhigay Kitaabka ee ah “Tadriibu Raawi,fii sharxi Taqrib Nawawi” Imaam Jalaaludiin Suyuudi. Kitaabka wuu sii waadixiyay faaido badana wuu ku sii dhex sheegay. kitaabkan aad ayuu u macaanyahay , waxaan kugula talin lahaa inuu guriga kuu yaalo oo aad iska akh-akhridid.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: