Skip to content

تيسير مصطلح الحديث

November 2, 2010

Kitaabkan waxaa Qoray sheekh Muxamed Daxxaan. Waa iska kitaab yar balse soo koobaya Cilmiga funuuntiisa iyo qawaacidkiisaba. Sidoo kale kitaabka waxyaabaha aan ku jeclahay waxaa kamid ah markuu nooc welba sharaxo ayuu hadana hoostiisa ku qoraa Kutubta laga alifay noocan. Tusaale Waxuu kahadli “Xadiiska Mursalka” kadibna waxuu hoos ku qori kutubta u goonida ah noocan ee Mursalka bas ah ka hadla iwm.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: