Skip to content

Al caziiz

May 2, 2011

New

Xadiiska Al-caziiz  waa maxay?

Luuqad ahaan: wax yar ama waxa naadhirka ah ayaa lagawadaa.

Isdhilaaax ahaan: waa xadiiska uu sanadkiisu werinayaan labo raawi dabaqa kasta.

Waxaa laga wadaa  inaan dabaqa kasta laga helin laba qof kayar. Laakiin dabaqooyinka qaar haddii ay laba qof ka badanyihiin dhibmalahan, shardi waxaa ah uun in ugu yaraan Ilahow may 1dabaqa uun ahaatee in laga helo laba raawi.

Tusaale :

Xadiiskan waxaa werinaya Bukhaari iyo Muslim. Waxa dabaqa kasta werinaya Laba raawi.

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)

Bukhaari iyo Muslim——————–                        -Bukhaari

Anas                                                                                           Abuu hureyrah      = 2 saxaabi

   ↓                                                                                                        

Qataadah             ….         Cabdil Caziiz ibnu Suheyb                                        = 2 taabici

↑                                                      ↑                        

Shucbah iyo Saciid …..     Ismacil ibnu Culeyyah iyo Cabdil waarith      = 4 Atbaaci taabiciin

Sanadkan oo kale ayaa la yidhaah Caziiz, inkastoo ay dabaqooyinka qaar ka badanyihiin 2 raawi.

                                                        

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: