Skip to content

Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaali Bukhaari- Q2aad

April 21, 2015

New

Bismillaaah

Waa qaybtii labaad ee Risaaladii ku saabsanayd Bukhaari ruwaada uu xadiiska ka weriyo.

Xarafka ” A”

 •  Alxumeydi Cabdullaahi ibnu Zubayr haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa Sufyankaas waa Sufyaan ibnu Cuyeynah.
 •  Abuu Nucaym Fadhal ibnu Dukayn haduu ka werinayo Sufyaan ibnu Cuyeynah wuu cadeeyaa oo waxuu dhahaa ” xadathanaa Ibnu Cuyeynata” balse haduu ka werinayo Sufyaan ibnu Thawri waxuu dhahaa ” Xadathanaa Sufyaan”.. Sidaasaad kukala saari.
 •  Al-acmash Suleymaan ibnu Mihraan haduu wax ka weriyo Camru, waxaad ogaataa waa Camru ibnu Murrah
 • Ayuub Asakhtayaani haduu wax ka weriyo Muxamed waxaad ogataa waa Muxamed ibnu Siiriin Albasri.
 • Axmed haduu wax ka weriyo Cabdullaahi ibnu Mubaarak Almarwazi waxaad ogaataa waa Axmed ibnu Muxamed Almarwazi ee caanka ku ahaa Mardawiy.

Xarafka “B”

 • Bukhaari haduu wax ka weriyo Hishaam waxaad ogaataa waa Hishaam ibnu Cabdul Malik Adayaalisi
 • Bukhaari haduu yidhaahdo “Xadathaa Ibnu Saciid” waxuu ka waxadaa Ibnu Yaxya ibnu Saciid Alumawi
 • Bukhaari haduu wax ka weriyo Muslim waxaad ogaataa waa Muslim ibnu Ibraahiim Alfaraahiidi

Xarafka ” C”

 • Calqamah haduu wax ka weriyo Cumar binu Khadab waxaad ogaataa waa Calqamata ibnu Waqaas Alaythi .
 • Calqama haduu wax ka weriyo Cabdullahi binu Mascuud waxaad ogataa waa Calqamata ibnu Qays Alkuufi.
 • Xafs ibnu Cumar Alxuuthi badanaa waxuu wax ka weriyaa Shucbah ibnu Xajjaaj.
 • Cumar ibnu Xafs ibnu Qhiyaath badanaa waxuu wax ka weriyaa Aabihii can Acmash.
 • Cabdullaahi ibnu Wahab haduu wax ka weriyo Camru waxaad ogaataa waa Camru ibnu Xaarith Almasri.
 • Cabdaan haduu wax ka weriyo Cabdullaahi waxaad ogaataa waa Cabdullaahi ibnu Mubaraak Almarwazi, sababtoo ah labadooduba waa reer Marwaz.
 • Cabdullaahi ibnu Mubaarak Almarwazi haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogataa waa Sufyaan ibnu Thowri.
 • Cabdurraxmaan ibnu Mahdi haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Thowri.
 • Caliy Ibnu Cabdullaahi Almadiini haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Cuyaynah.
One Comment leave one →
 1. Najma permalink
  April 26, 2015 5:18 am

  MashaAlaah fartun sis khayr badan Alaah kugu badalo kalmad walboo qortay Taslami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: