Skip to content

Qawaacidul Mufiidah fii macrifati Rijaalil Bukhaari- Q4aad

November 5, 2015

download (2)

Bismillaah

Waa Qaybtii 4aad ee ku saabsanayd sida loo kala sooco rijaalul Bukhaari .

Xarafka “M”

 • Muxamed ibnu Salaam Albeykandi haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Cuyeynah
 • Muxamed ibnu Kathiir Alcabdi haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Saciid Athowri
 • Muxamed ibnu Yuusuf Alfaryaani haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan Athowri
 • Muxamed ibnu Ziyaad haduu wax ka weriyo Abuu Hureyrah badanaa waxaa weeye Muxamed Aljamxi
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Cabdurazaaq Asancaani waxaad ogaataa waa Muxamed Albeykandi
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Cabdah ibnu Suleymaan Alkilaabi, waxaad ogaataa waa Muxamed ibnu Salaam Albeykandi
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Cabdullaahi ibnu Mubaarak Almarwazi waxaad ogaataa waa Muxamed ibnu Muqaatil Almarwazi
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Abii Mucaawiyata Dhariir waxaad ogaataa waa Muxamed ibnu Salaam Albeykandi
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Shucbah ibnu Xajaaj oo aan lagu darin nasabkiisa waxaad ogaataa waa Muxamed ibnu Jacfar Alqhundar
 • Muxamed ibnu Jacfar haduu ku jiro Isnaad reer Basra ah waxaa weeye Muxamed ibnu Jacfar Alqhundar
 • Muxamed ibnu Jacfar haduu wax ka weriyo Suleymaan ibnu Bilaal Almadani waxaad ogaataa waa Muxamed ibnu Jacfar ibnu abii Kathiir
 • Muxamed ibnu Jacfar haduu ku jiro Isnaad reer Madiina ah waa Muxamed ibnu Jacfar ibnu Abii Kathiir
 • Muxamed hadii la idlaaqo oo uu wax ka weriyo Abii Hureyrah waxaa weeye Muxamed ibnu Siiriin Albasri
 • Muxamed haduu wax ka weriyo Jaabir ibnu Cabdillaah waa Muxamed ibnul Mulandir Abuu Makki
 • Muxamed ibnul Mthana haduu wax ka weriyo Yaxya waxaad ogaataa waa Yaxya ibnu Saciid Alqadaan
 • Maxmuud haduu wax ka weriyo Cabdullaahi ibnu Mubaarak Almarwazi waxaad ogaataa waa Maxmuud ibnu Qhaylaan Almarwazi
 • Masdad ibnu Masarhad haduu wax ka weriyo Sufyaan waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Cuyeynah
 • Masdad Albasri haduu wax ka weriyo Yaxya waxaad ogaataa waa Yaxya ibnu Saciid Alqadaan
 • Maalik ibnu Anas haduu wax ka weriyo Yaxya waxaad ogaata waa Yaxya ibnu Saciid Al-ansaari

Xarafka “S & SH”

 • Sufyaan haduu wax ka weriyo Saalix waxaad ogaataa waa Saalix ibnu Xayy. Waase naadir oo ma badna
 • Sufyaan ibnu Cuyaynata haduu wax ka weriyo Camru waxaad ogataa waa Camru ibnu Diinaar , sababtoo ah labadooduba waa reer Mekka.
 • Sufyaan haduu wax ka weriyo Ibnu Shihaab Azuhuri waxaad ogaataa waa Sufyaan ibnu Cuyeynah
 • Sufyaan ibnu Saciid Athowri haduu wax ka weriyo Camru waa Camru ibnu Caamir inta badan. Sidoo kale Camru binu Diinaar xataa wuu ka weriyaa waase naadir.
 • Saciid haduu wax ka weriyo Ibnu Cumar ( Cabdullahi ibnu Cumar) waxaad ogaataa waa Saciid ibnu Jubayr
 • Saciid haduu wax ka weriyo ibnu Cabbaas ( Cabdullahi ibnu Cabaas) waxaad ogaataa wa Saciid Ibnu Jubayr sidoo kale.
 • Saciid haduu wax ka weriyo Qataadah waxaad ogaataa waa Saciid ibnu Abii Curuubah. Sababtoo ah badanaa Qataadah ayuu wax ka weriyaa.
 • Saciid ibnu Abii Saciid Almuqbari hadii uu Abii Hureyrah wax ka weriyo waa la sheegaa magaciisa.
 • Saciid hadii uu Abuu Hureyrah wax ka weriyo waa Saciid ibnu Musayyib
 • Suleymaan haduu yahay mid ku jira Isnaad reer Kuufa ah waa Suleymaan Alacmash.
 • Suleymaan haduu yahay mid ku jira isnaad reer Madiina ah waa Suleymaan ibnu Bilaal Almadani.
 • Sheybaan ibnu Cabduraxmaan Anaxawi haduu wax ka weriyo Yaxya waxaad ogaataa waa Yaxya ibnu abii Kathiir.
 • Shucbata ibnu Xajjaaj Alwaasidi thuma Albasri Abuu Sadhaam haduu wax ka weriyo Camru waxaad ogaataa waa Camru ibnu Murrah.

Xarafka ” X”

 • Xamaad haduu ku jiro Bukhaariga waa Xamaad ibnu Zeyd Albasri , Abuu Ismaaciil.
 • Xamaad ibnu Salamata Alkuufi kuma jiro Bukhaari musnadkiisa , mutaabacaat mooyee. Imaam Muslim ayaase musnadkiisa badanaa ku weriya .
 • Xumeyd haduu wax ka weriyo Anas binu Maalik waxaad ogaataa waa Xumeyd ibnu Abii Xumeyd Adawiil Albasri
 • Xumeyd haduu wax ka weriyo Abii Hureyrah waa Xumeyd ibnu Cabdurraxmaan ibnu Cawf Azuhri

Wallaacu tacaaalaa aclaa wa axkam 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: